logotyp

Rafting Należności

powrót

Kontrolowanie i weryfikowanie bieżących kontraktów może przyczynić się do całkowitego wyeliminowania zatorów płatniczych. Celem usługi raftingu należności świadczonego przez Agencję Finansową FAVOR jest maksymalne ograniczenie możliwości nie wywiązywania się z terminowych płatności (w stosunku do naszych Klientów). Rafitng należności składa się z szeregu działań, które stanowią integralną całość i są prowadzone kompleksowo.

Monitorowania i szczegółowej analizy wymaga już etap negocjowania warunków kontraktu. Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości problematyki prowadzenia negocjacji handlowych oraz praktycznej wiedzy finansowo-prawnej możecie Państwo zawierać kontrakty eliminując ich niekorzystne elementy.

Nacisk kładziemy przede wszystkim na uzyskanie stosownych zabezpieczeń dla podpisywanych umów. Jeżeli nie jest to możliwe, proponujemy zastosowanie środków zabezpieczających umowy w sposób mniej uciążliwy dla Państwa Klientów. Dzięki przeprowadzeniu procedur zabezpieczających, w przypadku sporu macie Państwo możliwości, zdecydowanie sprawniej dochodzić przyszłych należności.

Podczas trwania umowy raftingu ustalamy i na bieżąco kontrolujemy kondycję finansową Państwa kontrahentów. Wyszukujemy majątek trwały i ruchomy oraz inne składniki majątku, pozwalające w sytuacjach konfliktowych zaspokoić lub co najmniej zabezpieczyć Państwa roszczenia. Priorytetem w tego rodzaju działaniach jest dla nas kierowanie się szeroko rozumianym dobrem naszych Klientów.

Usługa raftingu należności Agencji Finansowej FAVOR jest instrumentem redukowania nieterminowych płatności. W połączeniu z innymi świadczonymi przez nas usługami, zapewnia likwidację zatorów płatniczych w Waszym przedsiębiorstwie.

płynność finansowa w pełnym wymiarze


Developed By iPixel Creative
Piątek, 16 Listopada 2018 roku

Agencja Finansowa
FAVOR Sp. z o.o.
ul. Graniczna 49
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. (032) 262 94 11
e-mail: wyślij, www.favor.pl

Pełne dane firmy

Regon: 27753887,
NIP: 629-22-03-284
Numer KRS: 0000033186
Sąd Rejonowy w Katowicach Sąd Gospodarczy VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy


Kapitał zakładowy opłacony w całości w kwocie: 1 250 000 PLN

Bank BPH S.A., Konto nr. 39 1060 0076 0000 3200 0127 7493

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-11-15 18:59)
WIG 56329.01 -0,94%
WIG20 2202.91 -1,30%
mWIG40 3874.07 -0,13%
sWIG80 10835.39 +0,11%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-11-15
USD 3,8074 -0,10%
EUR 4,2970 +0,04%
CHF 3,7814 +0,18%
GBP 4,8686 -1,49%
Wspierane przez Money.pl
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Nasi klienci

Agencja Finansowa FAVOR Sp. z o.o. ul. Graniczna 49 41-300 Dąbrowa Górnicza tel. (032) 262 94 11
Regon: 27753887, NIP: 629-22-03-284 Numer KRS: 0000033186 - Sąd Rejonowy w Katowicach Sąd Gospodarczy VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Kapitał zakładowy opłacony w całości w kwocie: 1 250 000 zł. Bank BPH S.A. o/ Dąbrowa Górnicza, Konto nr. 39 1060 0076 0000 3200 0127 7493